Lege nr. 148/2000 - Privind publicitatea inselatoare

Lege nr. 193/2000 - Privind clauzele abuzive in contracte

Lege nr. 215/2001 - Administratiei publice

Lege nr. 247/2005 - Privind reforma in domeniul proprietatii

Lege nr. 544/2001 - Privind liberul acces la informatii de interes public

Lege nr. 1/2000 - Privind retrocedarea padurilor

Lege nr. 18/1991 republicata in 1998 - Legea fondului funciar

Lege nr. 544/2004 - Legea contenciosului administrativ

Lege nr. 188/1999 republicata in 2004 - Legea functionarului public

O.G. nr. 27/2002 - Privind dreptul la petitionare

O.U.G. nr. 209/2005 - Privind accelerarea retrocedarilor

Regulament privind aplicarea legii 247/2005 - Masuri adiacente

Regulament privind aplicarea legilor proprietatii

Lege 215 - 2001 (R1 - 2007)