In ultimii ani in comuna au fost implementate sau sunt in curs de implementare proiecte in domeniile public si privat in valoare totala ce depaseste 2 milioane euro.

Aceste sunt:

  • Modernizare strazi rurale pe 2-7 Km, in valoare de 150.000 U.S.D., proiect finantat prin program P.D.R. si finalizat.
  • Construire sediu administrativ - primarie in valoare de 280.000 euro, proiect finalizat in 2006.
  • Construire monument istoric in memoria eroilor ghidiceni din cele doua razboaie mondiale, proiect finalizat in 2006.
  • Alimentare cu apa a comunei si canalizare in valoare de 1.2 milioane euro, proiect finantat de Guvernul Romaniei, prin O.G. nr. 7/2006, proiect in faza de licitatie achizitie lucrari.

In domeniul privat sunt deasemeni mai mult programe investitionale realizate sau in curs de realizare:

  • Construire complex de cresterea si ingrasare porcine, investitie finantata prin programul SAPARD in valoare de 1.1 milioane euro, proiect aflat in faza de finalizare.
  • Modernizare ferma vegetala prin dotarea cu tractoare si combine, program SAPARD in valoare de 150.000 euro, finalizat.
  • Fabrica de conserve de legume si fructe, program SAPARD, faza de licitatie constructie.

Oportunitati de afaceri

  • Infiintarea unui centru de prelucrare de la producatori a legumelor proaspete in vederea sortarii, ambalarii si livrarii lor pe piata in conditiile prevazute de siguranta alimentelor.
  • Infiintarea unui centru de prelucrare de la producatori a productiei de lapte de vaca.
  • Infiintarea in Lunca Dunarii (o zona de microdelta) a unor unitati de agroturism.

Proiect - Creșterea nivelului de trai și combaterea sărăciei și excluziunii sociale - Ghidici